De PRRS-Monitors

De verschillende monitors

Belgische varkensbedrijven kunnen binnen het PRRS-programma instappen in verschillende monitors. Binnen deze monitors kunnen ze de PRRS-status van hun bedrijf opvolgen, dit steeds 3 maal per jaar. Vervolgens krijgen ze ook een rapport dat de evolutie van PRRSV op hun bedrijf weergeeft.

 • KI-centra: op KI-centra kunnen beren in quarantaine en in productie bemonsterd worden. Ook beren voor verkoop kunnen onderzocht worden op antistoffen tegen PRRSV.
 • PRRS-Monitor Biggen: Het bemonsteringsschema bestaat uit 10 bloedmonsters van gespeende biggen en 10 bloedmonsters bij biggen op het einde van de biggenafdeling.
 • PRRS-Monitor Vleesvarkens: veehouder en dierenarts kiezen voor 5 of 10 bloedmonsters bij jonge en/of oude vleesvarkens.
 • PRRS-Monitor Varkensbedrijf: Bedrijven die niet vaccineren tegen PRRS kunnen kiezen voor deze monitor. Per bemonsteringsronde kunnen maximaal 10 zeugen en 10 oude vlees-of opfokvarkens bemonsterd worden.
 • PRRS-Monitor Opfokvarkens: Voor het bemonsteringsschema kunnen varkenshouder en dierenarts kiezen voor 5 of 10 bloedmonsters per leeftijdscategorie. De leeftijdscategorieën die kunnen bemonsterd worden zijn:
  • de gespeende biggen,
  • biggen aan het einde van de biggenafdeling,
  • jonge opfokvarkens,
  • oude opfokvarkens.

Financiering analysekosten

Voor de analyses binnen de monitors van het PRRS-programma is er een tussenkomst voorzien vanuit het Sanitair Fonds. De tussenkomst bedraagt:

 • 10 euro per ELISA
 • 35 euro per PCR-analyse.

Daarnaast wordt de sequenering (typering van het virus) volledig vergoed door het Fonds.
De bemonstering, die in samenspraak met de bedrijfsdierenarts gebeurt, is ten laste van de varkenshouder.

Downloads

Schrijf je in voor een PRRS-Monitor

Pak samen met je bedrijfsdierenarts PRRS op jouw bedrijf aan met behulp van een van onze Monitors en kies het monitoringsschema dat het beste aansluit bij jouw bedrijfssituatie.

Inschrijven doe je via deze link naar het inschrijvingsformulier op de DGZ-website.

Op de website van DGZ vind je nog meer info over PRRS:
Info over de ziekte
Info over het PRRS-programma

© Copyright - Dierengezondheidszorg Vlaanderen