Gidsen voor goede praktijken

In de Gidsen voor Goede Praktijken vind je een hele reeks praktische tips om te evolueren naar een PRRSV-negatief bedrijf en die status te behouden. Daarnaast stellen we in de Gidsen voor Goede Praktijken laboratoriumonderzoeken voor die helpen om PRRSV in kaart te brengen en de evolutie van jouw bedrijf na te gaan.

© Copyright - Dierengezondheidszorg Vlaanderen