PRRS-Programma

Samen PRRS onder controle krijgen

Het PRRS-programma in België

Het PRRS-programma heeft als doel Belgische varkensbedrijven te motiveren om de ziekte PRRS (Porcien reproductief en respiratoir syndroom) te beheersen en zo gezonde dieren te produceren. Het PRRS-programma richt zich met een specifieke aanpak naar de verschillende schakels van de varkenshouderij: KI-centra, fokbedrijven en conventionele bedrijven.

Bij elk van deze schakels ligt de focus op een bedrijfsspecifieke aanpak om het risico op de insleep van nieuwe PRRSV-varianten te voorkomen en de interne spreiding van PRRSV te verkleinen. Bioveiligheid speelt hierbij een sleutelrol, maar vaccinatie kan zeker ook een nuttige bijdrage leveren. Verder is het belangrijk om regelmatig monsters te nemen voor laboratoriumanalyse. Op basis van de resultaten hiervan kan het bedrijfsmanagement tijdig en gericht bijgestuurd worden om PRRSV aan te pakken.

De doelstellingen van het PRRS-programma

Om PRRSV op uw bedrijf te beheersen, stelt de sector een PRRS-beheersingsprogramma voor dat bestaat uit een ambitieus meerjarenplan waarbij alle Belgische varkenshouders zijn betrokken.

De doelstellingen van het PRRS-plan zijn:

  • Voor de KI-centra is het de bedoeling om te streven naar een Kwalificatie PRRS KI-centrum. Dat betekent dat KI-centra alleen PRRSV-negatief sperma van PRRSV serologisch negatieve beren leveren, om op deze manier de PRRS aanpak op conventionele zeugenbedrijven maximaal te ondersteunen.
  • Opfokbedrijven: De vraag naar serologisch negatieve beren stijgt. Enerzijds omdat de KI-centra streven naar hun kwalificatie, anderzijds doordat de conventionele varkenshouders zich bewust worden van het risico op insleep van PRRSV dat veroorzaakt wordt door de aankoop van PRRSV-positief sperma. Ook de PRRS-status van aangeleverde gelten is een belangrijk item bij aankoop. Geltenfokkers hebben er alle baat bij om PRRS op hun bedrijf onder controle te houden. Om de PRRS-status van een opfokbedrijf in kaart te brengen, kunnen deze bedrijven een beroep doen om de PRRS-Monitor Opfokvarkens.
  • Voor conventionele bedrijven ligt het accent nog steeds op het houden van gezonde biggen en gezonde zeugen. Om de PRRSV-status bij deze dieren in kaart te brengen en op te volgen, kunnen varkenshouders een beroep blijven doen op de PRRS-Monitor Biggen, de PRRS-Monitor Vleesvarkens of de PRRS-Monitor Varkensbedrijf.

PRRS webinar 2022

Na de eerste geslaagde PRRS-webinar in juni vorig jaar, organiseerde DGZ op dinsdagavond 29 maart 2022 een tweede editie. Deze keer lichtten we niet alleen de resultaten van het PRRS-monitoring programma toe maar lieten we ook 2 boeiende gastsprekers aan het woord die dieper ingingen op het kraamstalmanagement en de biggenafdeling bij de aanpak van PRRS. Heb je iets gemist tijdens het webinar of kon je er niet bij zijn? Bekijk hier de filmpjes ervan.

Tamara Vandersmissen is regiodierenarts bij DGZ. In dit filmpje licht ze kort het PRRS-programma toe, waarbij ze dieper ingaat op het programma bij de KI-centra, de vier monitors die voorzien zijn voor de overige varkensbedrijven en de resultaten van de voorbije jaren en de volgende stappen die dit jaar gepland zijn.

Wil jij ook ontdekken welk type PRRS-manager jij bent? Vul dan snel de enquête in!

Anita Hoofs werkt bij Wageningen University & Research, meer bepaald Livestock Research, afdeling dierenwelzijn, specialisatie varkens. Wat is nu de ideale verlegstrategie als er sprake is van PRRS of bijvoorbeeld een streptokokken-infectie? Anita vertelt er alles over en geeft ook tips en tricks mee. Anita toont ook aan hoe intelligent varkens zijn en dat er heel wat meer gebeurt in de hokken dan wij zien.

Dominiek Maes is professor en hoofd van de varkensgezondheidszorg aan de faculteit diergeneeskunde van de universiteit van Gent. Dominiek heeft het in dit filmpje over het belang van PRRS en hij overloopt het ziekteverloop en de virustransmissie. Verder heeft hij aandacht voor de interactie met andere ziekteverwekkers die een grote impact hebben op de klinische problematiek en economische schade. Tot slot geeft hij een overzicht van een aantal controlemaatregelen die je tegen PRRS kunt nemen.

PRRS webinar 2021

Op donderdag 3 juni 2021 vond de eerste webinar in het kader van het PRRS-programma plaats. In deze webinar kwam je te weten waarom het zo belangrijk is om het PRRS-virus onder controle te krijgen en welk type varkenshouder jij bent in je aanpak van PRRS. Heb je iets gemist tijdens de webinar of kon je er niet bij zijn? Bekijk hier de filmpjes ervan.

Hans Nauwynck, professor virologie aan de faculteit diergeneeskunde van de UGent, vertelt je alles wat je moet weten over het PRRS-virus zelf.

In dit filmpje stelt Caroline Bonckaert, regiodierenarts varken bij DGZ, het PRRS-programma voor. Zo kom je te weten hoe het programma ontstaan is en wat het vandaag voor jou kan betekenen.

Wouter Deley, dierenarts bij Hypor, deelt de geheimen van een goed geltenmanagement in de aanpak van PRRS.

In dit filmpje bespreekt Tamara Vandersmissen, regiodierenarts varken bij DGZ, deze website en onthult daarbij hoe je te weten kan komen welk type PRRS-manager jij bent.

Wil jij ook ontdekken welk type PRRS-manager jij bent? Vul dan snel de enquête in!

© Copyright - Dierengezondheidszorg Vlaanderen